POHREBNÁ SLUŽBA - POHREBNÍCTVO HLOHOVEC, Šulekovo

Sídlime priamo v priestoroch cintorínu v Hlohovci.Komplexné pohrebné služby. Vybavovíme pohrebné obrady vrátane prepravy zosnulých. Výroba a predaj pohrebných kytíc, vencov. Zabezpečenie smútočnej hudby.

Pohrebná a cintorínska služba

Adresa: Nitrianska 2 (v objekte cintorína), 920 01 Hlohovec
Telefón: 033/7301 168, 0905 604 323
Fax: 033/7301 168
Kontaktná osoba: Tibor Schottert
Mobil:
E-mail: tibor.schottert@slovanet.sk
Internet: Pohrebníctvo Pohrebná služba Hlohovec
Pohrebná a cintorínska služba

Ako postupovať ak niekto v rodine umrie ?

Ak nastalo úmrtie doma, zavolajte lekára, ktorý vykoná prehliadku a vystaví list o prehliadke zosnulého. Je v ňom informácia o ďalšom navrhovanom postupe. Potom by ste mali zavolať pohrebnú službu, aby ste mohli vybrať rakvu, lebo ak nie je nariadená pitva, odvezie sa zosnulý už v rakve. Takisto pripravte pre zosnulého oblečenie v ktorom bude pochovaný. Ak treba vykonať pitvu, odvezie sa zosnulý na patológiu.

Zosnulý musí zostať na mieste úmrtia najmenej dve hodiny od chvíle, keď bola konštatovaná smrť, a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od úmrtia. Najneskôr do 8 hodín od úmrtia je potrebné zosnulého odviezť z domu preč.

Ak nastalo úmrtie v nemocnici, skontaktuje vás personál nemocnice. Práve na tomto mieste vám poskytnú všetky informácie o úmrtí aj o mieste, kam bol zosnulý prevezený. Vtedy stačí ísť do pohrebníctva a objednať si príslušné náležitosti k poslednej rozlúčke. Nezabudnite na oblečenie pre zosnulého, jeho občiansky preukaz a list o obhliadke. Zabezpečíme všetky potrebné náležitosti spojené s matrikou.

V prípade že váš blízky zomrel za neznámych okolností, alebo máte podozrenie zo spáchania trestného činu tak zavolajte aj políciu. O jeho prevoz sa postará polícia, ktorá zavolá aj pohrebnú službu a uhradí náklady s tým spojené. Vy musíte len zabezpečiť služby spojené s poslednou rozlúčkou.

Keď príbuzný zomrel pri dopravnej nehode alebo domove dôchodcov, je postup zhodný s úmrtím v nemocnici. Spravidla sa s vami skontaktuje polícia alebo ošetrujúci personál. Môže sa stať, že budete vyzvaný na identifikáciu. Tá sa robí na patológii. Ostatné súvislosti s pohrebom už vybavíte počas návštevy pohrebníctva.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.